Wat is Zhineng Qigong

Zhineng Qigong is een meditatieve Chinese bewegingsleer, ontwikkeld door dokter Pang Ming. Qigong betekent letterlijk ‘de kunde (gong) om met levensenergie (qi) om te gaan’. Zhi betekent wijsheid en Neng is bekwaamheid. Beoefenaars van Zhineng Qigong gebruiken actief bewustzijn om qi te mobiliseren en te transformeren in het lichaam, om zo hun gezondheid te behouden en te verbeteren.

ZNQ stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam. Het opent de meridianen en brengt lichaam en geest in balans. Daarnaast stimuleert het de lymfestroom, zodat afvalstoffen sneller en beter uit het lichaam worden afgevoerd. Het ontspant en versterkt het lichaam en is rustgevend voor de geest. Uiteindelijk raakt men hierdoor beter bestand tegen allerlei vormen van stress.

Deze vorm van qigong helpt niet alleen de intellectuele en fysieke vermogens te verbeteren, zodat ziekten beter overwonnen worden, maar kan er ook toe bijdragen dat extra zintuiglijke waarneming ontwikkeld wordt.

ZNQ is een open stijlpraktijk. Dit betekent dat de beoefenaar zijn geest en qi opent voor de externe wereld en er qi mee uitwisselt. Dit in tegenstelling tot de meeste traditionele qigongstijlen, waarbij men zich vooral in het lichaam concentreert.

ZNQ is een levenswetenschap gebaseerd op systematische theorie en methoden. Het schetst de wetten van het universum, inclusief die van het menselijk leven. Het verklaart de relatie tussen het menselijk leven, de natuurlijke wereld en de maatschappij.

Gedurende bijna dertig jaar van ontwikkeling hebben miljoenen mensen baat gehad bij Zhineng Qigong. Tegenwoordig heeft het zich over de hele wereld verspreid