01. waarom Acunar er is

Onze Visie

De visie van Acunar is bewustzijn, gezondheid en harmonie in de wereld brengen door ‘samen’ de kennis van Zhineng Qigong te verspreiden. We willen iedereen met een hart voor Zhineng Qigong verenigen.

Acunar is Spaans en betekent wiegen

Het wiegen van een kind, maar ook de kruinen van de bomen die wiegen in de wind en bij het dansen wiegt ons lichaam heen en weer op de muziek.

Het is de qi in ons die ons doet wiegen, deinen en bewegen in alle richtingen. Dat wiegen kan aangroeien tot vibreren en zo alle blokkades wegnemen.

Wiegen heeft een positieve invloed op de hersenen en brengt ons in de qigongstaat. Deze meditatieve  staat van bewustzijn ligt aan de basis om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren.

Er zijn veel elementen in te herkennen die aansluiten bij de leer van Zhineng Qigong: het brede draagvlak op de grond en de piek in de hoogte verwijzen naar de verbinding tussen hemel en aarde. Stevig geworteld en verbonden met het universum. De analogie van het kind in de baarmoeder met het geborgen, veilig gevoel in de qigongstaat. De spiraalvorm verwijst naar de spiraalsgewijze beweging van energieh

02. wat we waardevol vinden

Onze waarden

Verbondenheid

We versterken elkaar door SAMEN te werken. We helpen elkaar te groeien naar een hoger bewustzijn.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Ieder neemt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om de kennis van Zhineng Qigong op een verantwoorde en zuivere wijze door te geven.

Respect

Iedereen is gelijkwaardig, heeft het recht op zelfbeschikking en op een eigen levensovertuiging.

Integriteit

Ieder gaat op een vertrouwelijke manier om met verkregen informatie en is eerlijk, betrouwbaar en oprecht.

Mededogen

Ieder kijkt met mildheid naar zichzelf en naar de anderen.

Moed

Ieder heeft vertrouwen in zichzelf en in het concept van Acunar, ondanks tegenslagen.

Professionaliteit

De instructors hebben een opleiding Zhineng Qigong gevolgd en hebben de intentie de oorspronkelijke leer van dr. Pang Ming door te geven. Regelmatige bijscholing vormt hierbij een cruciaal element om de kwaliteit blijvend te garanderen.

Discipline

Ieder zet zijn/haar ideeën in de wereld volgens deze waarden.

03. wat we doen

Onze missie

Acunar is in de eerste plaats een – virtueel – platform, verbonden door menselijke relaties waar zowel praktische als inhoudelijke informatie over Zhineng Qigong kan verkregen en uitgewisseld worden.

Acunar als marketing- en communicatie-instrument

De website is hét referentiepunt voor informatie over instructors, activiteiten, de methoden, de theorieën, nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijke onderzoeken,… zowel op nationaal als internationaal vlak.

Middels de nieuwsbrief worden zowel de leden als andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de recente initiatieven van Acunar.

Acunar organiseert, zelf of via onze instructors, eendaagse en meerdaagse workshops, ook in het buitenland.

Over heel België zijn er wekelijkse lessen te volgen. Daarnaast nodigen we Chinese leraren uit in België of Nederland voor verdieping of faciliteren we internationale reizen.

Tilla Van Opstal, oprichtster van het Chi Neng Instituut in België, organiseert de opleiding tot instuctor, beginnend met een intensief jaartraject voor persoonlijke ontwikkeling.

Acunar als (mede-) organisator

Als Zhineng Qigong instructor streef je ernaar om eigen kennis en ervaring te delen met anderen. Dit kan gebeuren door middel van het geven van wekelijkse lessen, workshops, trainingsdagen, reizen, …. De organisatie van dergelijk initiatief vergt evenwel meer dan een passie voor Zhineng Qigong en het behalen van het instructorscertificaat.

Waar geef je les? Wanneer? Hoe maak je dit bekend? Wat is jouw juridisch statuut? Enz. Bij deze vragen wil Acunar graag een aanspreekpunt en eventueel een (mede)-organisator zijn.

Acunar stelt zichzelf tot doel om de expertise op te bouwen om zijn leden-instructors bij te staan bij de juridische, logistieke en organisatorische aspecten van het lesgeven.

04. onze kern

De Raad Van Bestuur

Meer over de structuur van onze werking kan je lezen in de statuten van de vzw en het huishoudelijk reglement.

Nele Laporte

Bestuurslid

Dominique Verhoeven

Bestuurslid

Johan Nagels

Bestuurslid

Tilla Van Opstal

Adviserend kernlid

05.Onze steun en drijvende kracht

Team van vrijwilligers

Judith, An, Anne, Bruno, Lieve, Dennis, Gretl, Katrin,… en alle anderen die ons ondersteunen!

Onze leden

Iedereen met een hart voor Zhineng Qigong kan lid worden van Acunar, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld. Alle leden mogen deelnemen aan de algemene vergadering. De effectieve leden hebben stemrecht. De toegetreden leden hebben een adviserende functie.